Γιατί να γίνεις μέλος της ομάδας; Μέσα από αυτήν, μπορείς να αποκτήσεις γνώσεις σχετικές με την πληροφορική, φίλους μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων και, επιπλέον, μπορείς να βοηθήσεις άλλους μέσω εκπαιδευτικών εκδηλώσεων ως εθελοντής της ομάδας. Γιατί να μη γίνεις μέλος της ομάδας;