Η ACM-W είναι ένας ενεργός οργανισμός που προσπαθεί να ισορροπήσει την συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην Πληροφορική και να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες του τομέα. Η ACM-W AUTh έχει ως σκοπό να προωθήσει την ενασχόληση των γυναικών με την Πληροφορική, να συνδέσει φοιτητές/-ριες με γυναίκες με ηγετικό ρόλο στο χώρο και να υποστηρίξει τη συνεισφορά των γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής.

Team Coordinator

Κωνσταντίνα Μαρία Τσιτσιβά

Συναντήσεις Ομάδας

TBA

Μέλη

1

Εκδηλώσεις της ACM-W