Προκλήσεις και προβλήματα συναντώνται παντού στην καθημερινότητα. Ο άνθρωπος από τη φύση του αναζητά να κάνει τη ζωή του αποδοτικότερη, ευκολότερη, ταχύτερη. Η έννοια του problem solving αγγίζει ποικιλοτρόπως και τον τομέα της τεχνολογίας και των πληροφοριών. Κάθε σύγχρονη συνέντευξη εργασίας, πλέον προαπαιτεί την επίδειξη κάποιων βασικών problem solving skills. Με γνώμονα τα παραπάνω, η ομάδα του Problem Solving καλωσορίζει κάθε νέο μέλος που ψάχνει να εξελίξει τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης του, να γνωρίσει καλύτερα βασικές δομές δεδομένων(στοίβες, ουρές, γράφους, δέντρα) και να αναμετρηθεί με προβλήματα από code forces, HackerRank ή ακόμη και προβλήματα από συνεντεύξεις/προκλήσεις κολοσσών τεχνολογίας (Google, Amazon, Microsoft.).
Επίσης, αναμένουμε, με το που το επιτρέψουν οι συνθήκες να οργανωθούμε σε sub-problem solving-teams και να πάρουμε μέρος σε διαγωνισμούς όπως το CodeJam, MLH:Build, Google Hash Code!

Ανενεργή ομάδα

Problem Solving