Σκοπός της εκδήλωσης ήταν :
  • Η παρουσίαση της πλατφόρμας Unity
  • Η οργάνωση μιας ομάδας που θα ασχοληθεί με το 3D Game Development χρησιμοποιώντας το Unity

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη με περίπου 50 άτομα από διάφορες σχολές του πανεπιστημίου και όχι.

Ημερομηνία: 4/4/2014                                                                              
Ώρα: 13:00μμ GMT+2
Τοποθεσία: Ημιώροφος Βιολογικού

3D Game Dev Banner
Categories: Before