Ο Κ. Καρασάββας θα μας εισάγει στην έννοια του Bitcoin καθώς και θα μας μιλήσει για τα βασικά του χαρακτηριστικά που άνοιξαν τον δρόμο και διαμόρφωσαν αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Blockchain. Στη συνέχεια, θα περάσουμε σε μια υψηλού επιπέδου τεχνική επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος και του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η αποκεντρωμένη συναίνεση χωρίς εμπιστοσύνη.

Ημερομηνία: 14/12/2017
Ώρα: 5μμ GMT+2
Τοποθεσία: Αίθουσα Η6, Ημιώροφος Κτιρίου Βιολογίας