Ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ, σε συνεργασία με το ACM AUTH παρουσιάζει τις βασικές τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού με Spark & Scala, εργαλεία για επεξεργασία big data. Θα υπάρχουν τρεις βασικές ενότητες :
  • Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων σε cluster.
  • Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Scala.
  • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σε Spark.

Ημερομηνία: 19/5/2015
Ώρα: 16:30μμ GMT+2
Τοποθεσία: Αίθουσα Β, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ

Spark & Scala Info